All Systems Operational
vPlan Operational
90 days ago
98.57 % uptime
Today
API Operational
90 days ago
98.57 % uptime
Today
Web Application Operational
90 days ago
98.57 % uptime
Today
Mobile Apps ? Operational
File storage Operational
Event storage Operational
Message processing Operational
vPlan Infrastructure Operational
90 days ago
97.83 % uptime
Today
Integrations Operational
Exact Online Operational
AFAS Profit Operational
SAP Business One Operational
Third-Party Integrations Operational
Google Apps Maps Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Past Incidents
Jun 24, 2024

No incidents reported today.

Jun 23, 2024

No incidents reported.

Jun 22, 2024

No incidents reported.

Jun 21, 2024

No incidents reported.

Jun 20, 2024

No incidents reported.

Jun 19, 2024

No incidents reported.

Jun 18, 2024

No incidents reported.

Jun 17, 2024

No incidents reported.

Jun 16, 2024

No incidents reported.

Jun 15, 2024

No incidents reported.

Jun 14, 2024
Resolved - For Dutch see below.

This incident has been resolved.


Dutch:
Het incident is verholpen.

Jun 14, 16:49 CEST
Monitoring - For Dutch see below.

A fix has been implemented and we are monitoring the results.

Dutch:
Er is een oplossing uitgevoerd en we houden de resultaten in de gaten.

Jun 14, 16:45 CEST
Investigating - For Dutch see below.

The application is currently experiencing reduced performance. Our team is investigating the cause.

This issue means: vPlan is accessible, but certain actions are not performed directly. This includes splitting cards and planning cards from the backlog.Dutch:
vPlan ondervindt momenteel verminderde prestaties. Ons team onderzoekt de oorzaak.

Dit probleem betekent: vPlan is toegankelijk, maar bepaalde acties worden niet direct uitgevoerd. Denk hierbij aan het splitsen van kaartjes en het plannen van kaartjes vanuit de backlog.

Jun 14, 16:26 CEST
Jun 13, 2024

No incidents reported.

Jun 12, 2024

No incidents reported.

Jun 11, 2024

No incidents reported.

Jun 10, 2024

No incidents reported.